• <var id="rhcsu"><u id="rhcsu"></u></var>
  <meter id="rhcsu"></meter><output id="rhcsu"></output>

  <code id="rhcsu"><ol id="rhcsu"></ol></code>

  <acronym id="rhcsu"></acronym>
  
  

   <dd id="rhcsu"></dd>

   歡迎來到原中小學教育資源網!

   三字經全文帶拼音

   漢語拼音 時間:2018-12-03 我要投稿
   【www.51cxty.com - 漢語拼音】

    《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上三字經全文

   三字經全文

    rén zhī chū xìng běn shàn

    人 之 初 , 性 本 善。

    xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

    性 相 近 , 習 相 遠。

    gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

    茍 不 教 , 性 乃 遷。

    jiào zhī dào guì yǐ zhuān

    教 之 道 , 貴 以 專。

    xī mèng mǔ zé lín chǔ

    昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

    zǐ bù xué duàn jī zhù

    子 不 學 , 斷 機 杼。

    dòu yān shān yǒu yì fāng

    竇 燕 山 , 有 義 方。

    jiào wǔ zǐ míng jù yáng

    教 五 子 , 名 俱 揚。

    yǎng bú jiào fù zhī guò

    養 不 教 , 父 之 過。

    jiào bù yán shī zhī duò

    教 不 嚴 , 師 之 惰。

    zǐ bù xué fēi suǒ yí

    子 不 學 , 非 所 宜。

    yòu bù xué lǎo hé wéi

    幼 不 學 , 老 何 為。

    yù bù zhuó bù chéng qì

    玉 不 琢 , 不 成 器。

    rén bù xué bù zhī yì

    人 不 學 , 不 知 義。

    wèi rén zǐ fāng shào shí

    為 人 子 , 方 少 時。

    qīn shī yǒu xí lǐ yí

    親 師 友 , 習 禮 儀。

    xiāng jiǔ líng néng wēn xí

    香 九 齡 , 能 溫 席。

    xiào yú qīn suǒ dāng zhí

    孝 于 親 , 所 當 執。

    róng sì suì néng ràng lí

    融 四 歲 , 能 讓 梨。

    tì yú zhǎng yí xiān zhī

    弟 于 長 , 宜 先 知。

    shǒu xiào tì cì jiàn wén

    首 孝 弟 , 次 見 聞。

    zhī mǒu shù shí mǒu wén

    知 某 數 , 識 某 文。

    yī ér shí shí ér bǎi

    一 而 十 , 十 而 百。

    bǎi ér qiān qiān ér wàn

    百 而 千 , 千 而 萬。

    sān cái zhě tiān dì rén

    三 才 者 , 天 地 人。

    sān guāng zhě rì yuè xīng

    三 光 者 , 日 月 星。

    sān gāng zhě jūn chén yì

    三 綱 者 , 君 臣 義。

    fù zǐ qīn fū fù shùn

    父 子 親 , 夫 婦 順。

    yuē chūn xià yuē qiū dōng

    曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

    cǐ sì shí yùn bù qióng

    此 四 時 , 運 不 窮。

    yuē nán běi yuē xī dōng

    曰 南 北 , 曰 西 東。

    cǐ sì fāng yìng hū zhōng

    此 四 方 , 應 乎 中。

    yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

    曰 水 火 , 木 金 土。

    cǐ wǔ xíng běn hū shù

    此 五 行 , 本 乎 數。

    yuē rén yì lǐ zhì xìn

    曰 仁 義 , 禮 智 信。

    cǐ wǔ cháng bù róng wěn

    此 五 常 , 不 容 紊。

    dào liáng shū mài shǔ jì

    稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

    cǐ liù gǔ rén suǒ shí

    此 六 谷 , 人 所 食。

    mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

    馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

    cǐ liù chù rén suǒ sì

    此 六 畜 , 人 所 飼。

    yuē xǐ nù yuē āi jù

    曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

    ài wù yù qī qíng jù

    愛 惡 欲 , 七 情 具。

    páo tǔ gé mù shí jīn

    匏 土 革 , 木 石 金。

    sī yǔ zhú nǎi bā yīn

    絲 與 竹, 乃 八 音。

    gāo zēng zǔ fù ér shēn

    高 曾 祖 , 父 而 身。

    shēn ér zǐ zǐ ér sūn

    身 而 子 , 子 而 孫。

    zì zǐ sūn zhì xuán zēng

    自 子 孫 , 至 玄 曾

    nǎi jiǔ zú rén zhī lún

    乃 九 族 , 人 之 倫。

    fù zǐ ēn fū fù cóng

    父 子 恩 , 夫 婦 從。

    xiōng zé yǒu dì zé gōng

    兄 則 友 , 弟 則 恭。

    zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

    長 幼 序 , 友 與 朋。

    jūn zé jìng chén zé zhōng

    君 則 敬 , 臣 則 忠。

    cǐ shí yì rén suǒ tóng

    此 十 義 , 人 所 同。

    fán xùn méng xū jiǎng jiū

    凡 訓 蒙 , 須 講 究。

    xiáng xùn gǔ míng jù dòu

    詳 訓 詁 , 明 句 讀。

    wéi xué zhě bì yǒu chū

    為 學 者 , 必 有 初。

    xiǎo xué zhōng zhì sì shū

    小 學 終 , 至 四 書。

    lún yǔ zhě èr shí piān

    論 語 者 , 二 十 篇。

    qún dì zǐ jì shàn yán

    群 弟 子 , 記 善 言。

    mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

    孟 子 者 , 七 篇 止。

    jiǎng dào dé shuō rén yì

    講 道 德 , 說 仁 義。

    zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

    作 中 庸 , 子 思 筆。

    zhōng bù piān yōng bú yì

    中 不 偏 , 庸 不 易。

    dà xiǎo dài zhù lǐ jì

    大 小 戴 , 注 禮 記。

    shù shèng yán lǐ yuè bèi

    述 圣 言 , 禮 樂 備。

    yuē guó fēng yuē yǎ sòng

    曰 國 風 , 曰 雅 頌。

    hào sì shī dāng fěng yǒng

    號 四 詩 , 當 諷 詠。

    shī jì wáng chūn qiū zuò

    詩 既 亡 , 春 秋 作。

    yù bāo biǎn bié shàn è

    寓 褒 貶 , 別 善 惡。

    sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

    三 傳 者 , 有 公 羊。

    yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

    有 左 氏 , 有 谷 梁。

    jīng jì míng fāng dú zǐ

    經 既 明 , 方 讀 子。

    cuō qí yào jì qí shì

    撮 其 要 , 記 其 事。

    wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

    五 子 者 有 荀 揚。

    wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

    文 中 子 , 及 老 莊。

    jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

    經 子 通 , 讀 諸 史。

    kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

    考 世 系 , 知 終 始。

    zì xī nóng zhì huáng dì

    自 羲 農 , 至 黃 帝。

    hào sān huáng jū shàng shì

    號 三 皇 , 居 上 世。

    táng yǒu yú hào èr dì

    唐 有 虞 , 號 二 帝。

    xiāng yī xùn chēng shèng shì

    相 揖 遜 , 稱 盛 世。

    xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

    夏 有 禹 , 商 有 湯。

    zhōu wén wǔ chēng sān wáng

    周 文 武 , 稱 三 王。

    xià chuán zǐ jiā tiān xià

    夏 傳 子 , 家 天 下。

    sì bǎi zǎi qiān xià shè

    四 百 載 , 遷 夏 社。

    tāng fá xià guó hào shāng

    湯 伐 夏 , 國 號 商。

    liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

    六 百 載 , 至 紂 亡。

    zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

    周 武 王 , 始 誅 紂。

    bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

    八 百 載 , 最 長 久。

    zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

    周 轍 東 , 王 綱 墜。

    Chěng gān gē shàng yóu shuì

    逞 干 戈 , 尚 游 說。

    shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

    始 春 秋 , 終 戰 國。

    wǔ bà qiáng qī xióng chū

    五 霸 強 , 七 雄 出。

    yíng qín shì shǐ jiān bìng

    嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

    chuán èr shì chǔ hàn zhēng

    傳 二 世 , 楚 漢 爭。

    gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

    高 祖 興 , 漢 業 建。

    zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

    至 孝 平 , 王 莽 篡。

    guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

    光 武 興 , 為 東 漢。

    sì bǎi nián zhōng yú xiàn

    四 百 年 , 終 于 獻。

    wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

    魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

    hào sān guó qì liǎng jìn

    號 三 國 , 迄 兩 晉。

    song qí jì liáng chén chéng

    宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

    wéi nán cháo dū jīn líng

    為 南 朝 , 都 金 陵。

    běi yuán wèi fēn dōng xi

    北 元 魏 , 分 東 西。

    yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

    宇 文 周 , 與 高 齊。

    dài zhì suí yì tǔ yǔ

    迨 至 隋 , 一 土 宇。

    bú zài chuan shī tǒng xù

    不 再 傳 , 失 統 緒。

    táng gāo zǔ qǐ yì shī

    唐 高 祖 , 起 義 師。

    chú suí luàn chuàng guó jī

    除 隋 亂 , 創 國 基。

    èr shí chuán sān bǎi zǎi

    二 十 傳 , 三 百 載。

    liáng miè zhī guó nǎi gǎi

    梁 滅 之 , 國 乃 改。

    liáng táng jìn jí hàn zhōu

    梁 唐 晉 , 及 漢 周。

    chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

    稱 五 代 , 皆 有 由。

    yán sòng xīng shòu zhōu shàn

    炎 宋 興 , 受 周 禪。

    shí bā chuán nán běi hùn

    十 八 傳 , 南 北 混。

    liáo yǔ jīn dì hào fēn

    遼 與 金 , 帝 號 紛。

    dài miè liáo sòng yóu cún

    迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

    zhì yuán xīng jīn xù xiē

    至 元 興 , 金 緒 歇。

    yǒu sòng shì yì tong miè

    有 宋 世 , 一 同 滅。

    bìng zhōng guó jiān róng dí

    并 中 國 , 兼 戎 狄。

    míng tài zǔ jiǔ qīn shī

    明 太 祖 , 久 親 師。

    chuán jiàn wén fāng sì sì

    傳 建 文 , 方 四 祀。

    qiān běi jīng yǒng lè sì

    遷 北 京 , 永 樂 嗣。

    dài chóng zhēn méi shān shì

    迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

    qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

    清 太 祖 , 膺 景 命。

    jìng sì fāng kè dà dìng

    靖 四 方 , 克 大 定。

    zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

    至 宣 統 , 乃 大 同。

    shí èr shì qīng zuò zhōng

    十 二 世 , 清 祚 終。

    dú shǐ zhě kǎo shí lù

    讀 史 者 , 考 實 錄。

    tōng gǔ jīn ruò qīn mù

    通 古 今 , 若 親 目。

    kǒu ér song xīn ér wéi

    口 而 誦 , 心 而 維。

    cháo yú sī xī yú sī

    朝 于 斯 , 夕 于 斯。

    xī zhòng ní shī xiàng tuó

    昔 仲 尼 , 師 項 橐。

    gǔ shèng xián shàng qín xué

    古 圣 賢 , 尚 勤 學。

    zhào zhōng ling dú lǔ lún

    趙 中 令 , 讀 魯 論。

    bǐ jì shì xué qiě qín

    彼 既 仕 , 學 且 勤。

    pī pú biān xiāo zhú jiǎn

    披 蒲 編 , 削 竹 簡。

    bǐ wú shū qiě zhī miǎn

    彼 無 書 , 且 知 勉。

    tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

    頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

    bǐ bú jiào zì qín kǔ

    彼 不 教 , 自 勤 苦。

    rú náng yíng rú yìng xuě

    如 囊 螢 , 如 映 雪。

    jiā suī pín xué bú chuò

    家 雖 貧 , 學 不 輟。

    rú fù xīn rú guà jiǎo

    如 負 薪 , 如 掛 角。

    shēn suī láo yóu kǔ zhuó

    身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

    sū lǎo quán èr shí qī

    蘇 老 泉 , 二 十 七。

    shǐ fā fèn dú shū jí

    始 發 奮 , 讀 書 籍。

    bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

    彼 既 老 , 猶 悔 遲。

    ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

    爾 小 生 , 宜 早 思。

    ruò liáng hào bā shí èr

    若 梁 灝 , 八 十 二。

    duì dà tíng kuí duō shì

    對 大 廷 , 魁 多 士。

    bǐ jì chéng zhòng chēng yì

    彼 既 成 , 眾 稱 異。

    ěr xiǎo shēng yí lì zhì

    爾 小 生 , 宜 立 志。

    yíng bā suì néng yǒng shī

    瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

    mì qī suì néng fù qí

    泌 七 歲 , 能 賦 棋。

    bǐ yǐng wù rén chēng qí

    彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

    ěr yòu xué dāng xiào zhī

    爾 幼 學 , 當 效 之。

    cài wén jī néng biàn qín

    蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

    xiè dào yùn néng yǒng yín

    謝 道 韞 , 能 詠 吟。

    bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

    彼 女 子 , 且 聰 敏。

    ěr nán zǐ dāng zì jǐng

    爾 男 子 , 當 自 警。

    táng liú yàn fāng qī suì

    唐 劉 晏 , 方 七 歲。

    jǔ shén tóng zuò zhèng zì

    舉 神 童 , 作 正 字。

    bǐ suī yòu shēn yǐ shì

    彼 雖 幼 , 身 已 仕。

    ěr yòu xué miǎn ér zhì

    爾 幼 學 , 勉 而 致。

    yǒu wéi zhě yì ruò shì

    有 為 者 , 亦 若 是。

    quǎn shǒu yè jī sī chén

    犬 守 夜 , 雞 司 晨。

    gǒu bù xué hé wéi rén

    茍 不 學 , 曷 為 人。

    cán tǔ sī fēng niàng mì

    蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

    rén bù xué bù rú wù

    人 不 學 , 不 如 物。

    yòu ér xué zhuàng ér xíng

    幼 而 學 , 壯 而 行。

    shàng zhì jūn xià zé mín

    上 致 君 , 下 澤 民。

    yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

    揚 名 聲 , 顯 父 母。

    guāng yú qián yù yú hòu

    光 于 前 , 裕 于 后。

    rén yí zǐ jīn mǎn yíng

    人 遺 子 , 金 滿 贏。

    wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

    我 教 子 , 惟 一 經。

    qín yǒu gōng xì wú yì

    勤 有 功 , 戲 無 益。

    jiè zhī zāi yí miǎn lì

    戒 之 哉 , 宜 勉 力。

   三字經全文帶拼音

   熱門文章
   268彩票平台268彩票主页268彩票网站268彩票官网268彩票娱乐 www.87668y.com | www.m.cjcp200.com | www.4963rr.com | 3648991.com | 2019.com | www.5086f.com | www.pj9346.com | 08820022com | 33005003.com | www.50732d.com | www.1111zx.com | qq365v.com | 29918dd.com | www.bet365gf.co | www.2078u.com | ylhg2233.com | 3474000.com | www.4331h.com | www.mgm9987.com | 316i.cc | www.180121.com | www.630950.com | www.9996pp.com | j4255.com | www.202419.com | www.1764.com | www.jp328.com | o99345.am | aa33339.com | www.84499d.com | www.lqz.hk | 22556u.com | 1489p.com | www.c136.vip | www.69989b.com | www.4972uu.com | 3590.com | 87680p.com | www.3478r.cc | www.i3410.com | www.572433.com | 55113356.com | 8159nn.cc | www.cf9901.com | www.n063801.com | www.bb8005.com | 5443c.com | 12742w.com | www.560726.com | www.012115.com | www.968tk.com | 97618y.com | 69111u.com | 8722bbbb.com | www.3126s.com | www.5981g.com | www.d4737.com | 00774ww.com | feicai0878.com | www.699915.com | www.862239.com | www.370190.com | www.v3304.com | hg0555e.com | 1305004.com | www.773593.com | www.550022.com | www.5049r.com | www.99955508.com | 2767e.com | 8547k.com | www.55228a.com | www.26001.com | www.07679r.com | www.44438.com | www.pj5907.com | 5219.com | 3967g.com | www.77114e.com | www.2350s.com | www.9187o.com | www.beb100.com | www.hg701n.com | dzc02.com | 3656ss.com | 92266m.com | www.992599.com | www.68203g.com | www.8313w.com | www.hg8169.com | www.b6868.com | 9659t.com | 4449193.com | www.278202.com | www.022js.cc | www.868223.com | www.848777t.com | www.480849.com | www.22567.com | 44ll8332.com | 93922b.com | 2455a.com | 3339964.com | www.817055.com | www.50026k.com | www.js28666.com | www.55545p.com | www.633786.com | www.995e.net | www.15144.com | 20550459.com | 88021u.com | wnsr88.com | e1327.com | yk102.com | www.587810.com | www.jsc2019.com | www.79500i.com | www.hg4799.com | www.29886q.com | www.dz826.com | 55818x.com | vipvip4444.com | 0729w.com | 33313k.com | 6868vv.cc | 76543h.com | www.025728.com | www.566011.com | www.22czj.com | www.xinhuangguan.net | www.28891j.com | www.68365o.com | www.a458.com | www.r999999.com | www.38138b.com | www.50999.com | www.91w.com | www.899111.com | www.57798c.com | www.884554.com | www.hg6208.com | www.558422.com | www.6666845.com | www.pj83333.com | 8866vn77.com | 1077jj.com | 588ccc.cc | 3844m.com | 048967.com | 8547tt.com | 80368dd.com | 01885r.com | 4036ll.com | 51133ccc.com | 2ub.com | 4289t.com | 40033zzz.com | 8522oooo.com | pj08444.com | 2381rr.com | 7742o.com | 52688m.com | ambyc5.com | feicai0440.com | 7168818.com | www.6033c.com | www.jinsha300.com | www.vns62999.com | www.hg246.com | www.75499.com | www.34757.com | www.700555.com | www.8511msc.com | www.998855m.com | www.c25.cc | www.4078r.com | www.73990g.com | www.86339i.com | www.606756.com | www.68568m.com | www.rrle6.com | www.825799.com | www.375939.com | www.29277i.com | 5003qqq.com | 33888016.com | 01885g.com | v4212.com | 73657s.com | 535.cc | www.ydb44.com | www.hg9568.com | www.dcyyh.com | www.55070c.com | www.56011i.com | www.391146.com | www.15355d.com | www.974088.com | www.259291.com | 5004ddd.com | 22294400.com | 777k7.com | 50028822.com | www.0279003.com | www.sj016.com | www.hg8ww.com | www.hg860033.com | www.qmkl3.com | www.137105.com | 89777j.com | p32365.com | 032526.com | 61652n.com | www.941289.com | www.cp0028.com | www.60886x.com | www.99638c.com | www.719969.com | 7176789.com | spj04.com | 5309.com | www.wnsr280.com | www.63208.com | www.706139.com | www.78700g.com | www.602454.com | 7003s.com | 67890ii.com | 2776n.com | www.00037b.com | www.56766.com | www.111128.com | www.ch8944.com | 9106.com | 33432i.com | 2613q.com | www.60688store.com | www.50999r.com | www.2418u.com | www.803733.com | h99345.am | 36401177.com | www.zs1199.com | www.bct5123.com | www.7240l.com | www.901187.com | 7003v.com | 3559zr.com | www.747365d.com | www.70170.com | www.365380dh.com | 18775u.com | qile260.com | www.xg69.com | www.924971.com | www.81678r.com | www.73736e.com | l66474l.com | 4066gg.com | www.bai3355.com | www.6482x.com | www.095335.com | lh66v.com | www.hwx88.com | www.c32kk.com? | www.71233d.com | 0885r.com | 2324xxx.com | www.7025a.com | www.vnsr938.com | www.854766.com | 6095app.com | 83377h.com | www.0748.cc | www.61655t.com | 500000435.com | 22061.com | www.3616g.com | www.d63568.com | www.215880.com | p14666.com | www.32126z.net | www.126a56.com | www.210602.com | 54140011.com | www.zr918.com | www.hg77701.com | www.78949i.com | 8037rrr.com | www.1138js.com | www.806765.com | www.178532.com | ff3405.com | www.20209.com | www.500166.com | 0332o.com | 2267i.com | www.w456x.com | www.33clf.com | 143547.com | www.7435m.com | www.j7764.com | www.348918.com | 992222i.com | www.z4777.com | www.77803j.com | 28824.com | 1634l.com | www.7225c.com | www.380068.com | 66287g.com | www.666118a.com | www.757zf.com | 7720s.net | www.hg0198.com | www.120158.com | t2894.com | www.333222p.com | www.55676p.com | 3178rr.com | 4255yy.com | www.678js555.com | hr499.com | 7792m.com | www.pjgw22.com | www.91233i.com | zz56988.com | www.57800b.com | www.305922.com | 88885309.com | www.3116b.com | www.52072x.com | 7935b.com | www.73990r.com | 3473q.com | 44462949.com | www.698505.com | 9030o.com | www.hg9812.com | www.0601f.com | 66300vip38.com | www.09569k.com | www.08588x.com | 3678dd.com | www.hk8688.com | www.701651.com | 2jsbbb.com | www.3983151.com | 41178982.com | www.737.am | www.js07678.com | 1389zz.com | www.70088444.com | www.849798.com | 28288u.com | www.9570100.com | 497944.com | www.512988.com | www.60007f.com | 779644.com | www.55526j.com | www.376519.com | 111122ww.com | www.hb858.net | 449649.com | www.mgdc42.com | www.363067.com | 3061.com | www.43384.com | 11472222.com | www.50999c.com | bc21888.com | www.65358.com | www.7782c.com | 2225309.com | www.2021e.com | 500c28.com | www.33166.com | www.599309.com | 2846h.com | www.902cq.com | 402.com | www.7415rr.com | js14c.com | www.091646.com | www.662182.com | 7811rr.com | www.67258b.com | 35222w.com | www.63606b.com | 3644q.com | www.998855w.com | 3678u.com | www.9284444.com | www.562509.com | www.h67783.com | www.53536.cc | 55818x.com | www.tyc88666.com | 22098x.com | www.v1058.com | 33143.cc | www.bwinyz36.com | 12742w.com | www.79500k.com | 3245v.com | www.771671a.com | baidu886.com | www.606933.com | www.327556.com | www.9976733.com | www.855876.com | www.1869y.com | www.011ac.com | 403144.com | www.00840z.com | pj4.com | www.66376s.com | 99112007.com | www.97655r.com | bwin8v.com | www.wd033.com | nn500m.com | www.683909.com | 2jszzz.com | www.0194006.com | 61323355.com | www.550021l.com | 6907888.com | www.81233y.com | 2506w.com | www.23636h.com | 6830i.com | www.2934z.com | 9464009.com | www.898134.com | www.yh7099.com | www.501203.com | www.32666r.com | www.50064v.com | www.xf01.com | 8881240.com | www.6776jj.com | 87965tt.com | www.77782yh.com | 6099333.com | www.xj1992.com | 30007h.com | www.1368.cc | www.22266638.com | www.336779.com | www.1294xi.com | 50020011.com | www.hg98029.com | 98345m.com | www.hg7113.com | hwcp.com | www.071wy.com | www.ag9.com | www.230966.com | www.199499.com | 188qq66.com | www.063801i.com | 1113865.com | www.65707l.com | 4638899.com | www.376477.com | www.hg995.com | 3379xx.com | www.69989b.com | ss00558.com | www.5854a.cc | www.67797t.com | 1916q.com | www.6776ff.com | 717blr.com | www.77803p.com | www.3435222.com | www.196909.com | www.092779.com | 88993o.com | www.flb277.com | 0033h.cc | www.379802.com | www.hq5177.com | wfcp333444.com | www.8084.com | www.6805pj.com | baifucp11.com | www.98698b.com | 4488vv.com | www.3933b.cc | www.9x0048.com | 86811oo.com | www.110252.com | 7792w.com | www.188727.com | www.k456x.com | 67890ooo.com | www.hjin9.com | www.xpj2025.com | 8200com | www.ya2019v.com | www.6491b.com | vnsr33888.com | www.79095t.com | feicai024.com | www.303480.com | www.rcw88.vip | 54141177.com | www.755864.com | www.tianbet.com | c01234.com | www.33csj.com | www.318008.com | 114644.com | www.39058.cc | www.980733.cc | 61828.me | www.07500w.com | www.22js66.com | 38850066.com | www.50051n.com | 22003885.com | 5509h.com | www.hg0799.com | 33599tt.com | www.7714e.com | www.88837c.com | 863873.com | www.66368.com | www.55422e.com | 838388t.com | www.ct8822.com | www.3659365.com | 4mgm.com | www.202417.com | www.b35rr.com | 6220v.com | feicai0816.com | www.3a003.com | www.7380r.com | ly88888884.com | www.5091h.com | www.hg0699.com | 70118q.com | www.196507.com | www.xj7003.com | www.hg191.org | 7007570.com | www.8839b.com | www.www335505.com | wlb11.com | www.81678o.com | www.78680u.com | www.xpjvip07.com | 5429j.com | www.869809.com | www.7415e.com | 9411uuu.com | hd229.cc | www.2788cai.com | www.2y935.com | 500000311.com | xpj99.am | www.54400b.com | www.hg8052.com | 00kk8331.com | 4195ff.com | www.80767f.com | www.544569.com | g2824.com | 3544u.com | www.55885n.com | www.d444.com | 2190k.com | 1463c.com | www.1368e.cc | www.9b001.com | www.ylg4499.com | 55797z.com | www.665991.com | www.u2894.com | www.pj15778.com | 67890rrr.com | lovebet652.com | www.98478k.com | www.40042.com | feicai0512.com | js06.app | www.979673.com | www.xpj338888.com | www.boma0111.com | 44444ylg.com | yth12.net | www.51515c.com | www.7779833.com | www.56733g.com | 1443g.com | www.196309.com | www.3208.com | www.3239777.com | vns8vip.com | 14341434.com | www.068651.com | www.115966.com | www.jy738.com | www.ylg888888.com | 4789cz.com | 5001d.com | www.36788x.com | www.365066.bet | www.256333.com | 6701n.com | 86611m.com | www.899621.com | www.7737ff.com | www.3494.hk | 32424z.com | 14683366.com | 2767p.com | www.qbwc5.com | www.js89e.vip | www.ok49.com | www.033033v.com | 1h-9.cc | cai88.cc | www.755804.com | www.5958122.com | www.44c668.com | www.943a28.com | w88u65.com | 6661779.com | www.187135.com | www.36166x.com | www.8645008.com | www.480455c.com | 5144x.com | 4255ccc.com | 8003xl.com | www.494969.com | www.84499h.com | www.b35rr.com | www.215252.com | bet3659905.com | 8159r.cc | sha0777.com | www.127918.com | www.2373r.com | www.4102u.com | www.239.com | www.9889msc.com | 3121x.com | jj8159.cc | 6261gg.com | www.097067.com | www.ya958.com | www.772875.com | www.7415rr.com | www.zr7377.com | www.020xpj.com | 50099g.com | 3131b.cc | 1591008.com | www.103380.com | www.hy2721.com | www.ya2019a.com | www.411559.com | www.4866a90.com | www.330099r.com | 3644u.com | 0808bc.com | 08778g.com | 33318v.com | 33318z.com | www.374877.com | www.yfa3.com | www.89338k.com | www.403678.com | www.7334e.com | www.yh706.com | www.vns6036.com | www.yh40.net | 7935k.com | 2141122.com | 70221.com | 2019.cc | 113365.com | h88983.com | www.332930.com | www.897743.com | www.6611a.cc | www.86450.com | www.t63568.com | www.4196u.com | www.455361.com | www.1340a.com | www.xj555666.com | www.k30226.com | www.4759oo.com | 7744nnn.com | 2021o.com | hh1088.com | 8344aa.com | bc495.com | 00048l.com | a5595.net | x5816.com | 876878i.com | 22299mm.com | www.89894c.com | www.357803.com | www.626507.com | www.933771.com | www.71gcw.com | www.8667y.com | www.51331j.com | www.4323r.com | www.xj1990.com | www.1466y.com | www.9822az.com | www.xpj77123.com | www.7036kk.com | www.3032ii.com | www.pj3608.com | www.00778f.com | www.sha4111.com | www.hyi9.com | www.bwinyz43.com | www.55060a.com | www.06617c.com | www.848777u.com | www.6664ylg.com | www.dzj0004.com | www.pj88q.com | www.5446rr.com | www.6667ylg.com | www.4078u.com | www.5hg6668.com | www.60048.com | www.377666n.com | www.9895i.com | www.32031t.com | www.42070014.com | www.hr1833.com | www.6889792.com | www.706wb.com | www.81520j.com | www.35155d.com | www.3552a.com | www.igcp5.com | www.898364.com | www.595301.com | www.286898.com | shtzjg.com | 027652.com | 1213ooo.com | gg69096.com | 1654g.com | 026688.com | dzc03.com | jsh7777.com | 5651m.com | www.341188.com | www.h30226.com | www.10ff8.com | www.460707.com | www.61343.com | www.biying980vip.com | www.79095h.com | www.4561.am | www.81678f.com | www.055j.cc | www.679610.com | www.137518.com | 69111xpj.com | 2455g.com | 3678b.com | 3664yh.com | 8827ppp.com | www.617706.com | www.305kk.com | www.cq0066.com | www.bb673888.com | www.6350.vip | www.52072d.com | www.941194.com | www.202434.com | 6150d.com | 55331zz.com | 3662.com | ff555p.com | www.v0681.com | www.msc22.com | www.365066.bet | www.088365.com | www.61655m.com | www.877876.com | 80878r.com | 3678aaa.com | ll3336.com | 8290f.com | www.ceo2018.com | www.443447.com | www.55060g.com | www.7886278.com | www.8000hc.com | www.208780.com | 1589.com | xinvip7.com | 7792b.com | www.js520123.com | www.304015.me | www.07679y.com | www.33997p.com | www.548211.com | 3844z.com | hg0068s.com | 28758p.com | www.88837b.com | www.l5504.com | www.660188.com | www.126ll.com | www.097638.com | 131ww.net | 67877c.com | www.8494e.com | www.w10085.com | www.69567h.com | www.6832q.com | www.038059.com | 15a5.net | 7742ll.com | www.39695o.com | www.345cp.vip | www.772891.com | www.810895.com | ra333333.com | z3410.com | www.b50336.com | www.1274uu.com | www.68365i.com | www.am6633.com | 012802.com | 3566jj.com | www.333222d.com | www.5966ddd.com | www.68993277.com | www.642414.com | a86811.com | 62222p.com | www.566333.com | www.848777p.com | www.36787h.com | bwinsss.com | nn500o.com | www.mg4354.com | www.228778b.com | www.311999.cc | www.550421.com | 6175t.com | 009900a.com | www.45992c.com | www.5555287.com | www.638806.com | yl66yl44.com | 9030l.com | www.9409.com | www.37377q.com | www.348077.com | 2820o.com | 4638899.com | www.468546.com | www.80767p.com | 31325e.com | 3534g.com | www.9996ww.com | www.64566e.com | www.987957.com | ylg2566.com | 55ee8332.com | www.jbb08.net | www.pj56j.com | 16690088.com | 40033i.com | www.44744.com | www.60886d.com | www.647577.com | 2490k.com | www.5000bjl.com | www.88166w.com | www.006ac.com | yl018.com | 2851y.com | www.20199yy.com | www.26299.com | 31414.com | mgm3242k.com | www.01.bet | www.58677.cc | 4546114.com | 3178xx.com | www.899741.com | www.31czj.com | 61320044.com | www.56733z.com | www.4078d.com | www.899427.com | 88455.com | www.hg423.com | www.630468.com | www.523780.com | 4590m.com | www.vns95500.net | www.4923q.com | 3178mm.com | 预览6830y.com | www.5049x.com | www.4cpb.com | zhcp59.com | www.514277.com | www.38775vv.com | www.068639.com | x33h.vip | www.000amdc.com | www.5441g.com | huangma13.com | www.yh6878.com | www.78680u.com | aocaitong.net | 8381l.com | www.77731r.com | www.974288.com | hg3737.com | www.83008d.com | www.80075m.com | 3doprint.com | www.28758u.com | www.9187f.com | ll2205.com | 0033k.cc | www.sha0033.com | www.369061.com | 24007.com | www.1222l.com | www.977657.com | 3386.com | www.438686.com | www.99jti.com | 05078888.com | www.j359.com | www.05883.cc | 33599ff.com | www.vns1668.vip | www.36166r.com | 29918t.com | www.hg22331.com | www.54400f.com | baliren01.com | www.v0033.tv | www.41518y.com | 35222.com | www.28824s.com | www.8816s.com | r88.com | www.gd49.com | www.c3518.com | 7726hd.com | www.c559vip.com | www.657320.com | mm00558.com | www.d5680.com | www.271696.com | 26444k.com | www.129088.com | b762.xyz | www.bf855.com | www.68993253.com | 1382.cm | www.6suncity.com | www.8499k.com | 13377a.com | www.flp1681.com | www.715121.com | tz6.com | www.10999b.com | 19880t.com | www.388103.com | www.0601t.com | yk117.com | www.78221g.com | www.858776.com | 838388.com | www.91779v.com | 656456.com | www.vns0809.com | www.80075q.com | 78930006.com | www.168005.com | www.407870.com | 0600h.cc | www.31468.com | 047106.com | www.cdzzcx.com | www.704126.com | 88807g.com | www.9187z.com | 1634n.com | www.aa56108.com | www.558610.com | jl22222.com | www.030158.com | a8381.com | www.d6969.com | www.105636.com | www.hg8786.xyz | www.50051l.com | 4036356.com | www.4996nc.com | kcai111.com | www.hotelisboa.com | www.865510.com | 923370.com | www.2020788.com | vic6308.com | www.1168l.com | 3049m.com | www.2078f.com | www.867455.com | 7779m.cc | www.18690a.com | 86611.com | www.v1432.com | 1238.com | www.869msc.com | www.88266o.com | www.alpk77.com | www.qilc7.com | 883399g.com | www.85267.com | nn1915.com | www.4058i.com | tyc6046.com | www.4719aa.com | 50067m.com | www.3421n.com | www.401285.com | www.28758r.com | www.hw8222.com | 6220u.com | www.84499z.com | 3685l.com | www.bjl913.com | 64640029.com | www.38138r.com | 26444r.com | www.135755555.com | 85288app.com | www.89790.com | 563452.com | www.13558u.com | www.328229.com | www.8694h.com | www.625477.com | www.yh8888.cc | www.922873.com | www.64400a.com | www.sytg7.com | 5002ttt.com | www.022gs.cc | 131ii.net | www.2875f.com | 2805n.com | www.3890x.com | 33115qq.com | www.9928aa.com | 2595j.com | www.5xch.com | 78114400.com |