• <var id="rhcsu"><u id="rhcsu"></u></var>
  <meter id="rhcsu"></meter><output id="rhcsu"></output>

  <code id="rhcsu"><ol id="rhcsu"></ol></code>

  <acronym id="rhcsu"></acronym>
  
  

   <dd id="rhcsu"></dd>

   歡迎來到原中小學教育資源網!

   三字經全文帶拼音

   漢語拼音 時間:2018-12-03 我要投稿
   【www.51cxty.com - 漢語拼音】

    《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上三字經全文

   三字經全文

    rén zhī chū xìng běn shàn

    人 之 初 , 性 本 善。

    xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

    性 相 近 , 習 相 遠。

    gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

    茍 不 教 , 性 乃 遷。

    jiào zhī dào guì yǐ zhuān

    教 之 道 , 貴 以 專。

    xī mèng mǔ zé lín chǔ

    昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

    zǐ bù xué duàn jī zhù

    子 不 學 , 斷 機 杼。

    dòu yān shān yǒu yì fāng

    竇 燕 山 , 有 義 方。

    jiào wǔ zǐ míng jù yáng

    教 五 子 , 名 俱 揚。

    yǎng bú jiào fù zhī guò

    養 不 教 , 父 之 過。

    jiào bù yán shī zhī duò

    教 不 嚴 , 師 之 惰。

    zǐ bù xué fēi suǒ yí

    子 不 學 , 非 所 宜。

    yòu bù xué lǎo hé wéi

    幼 不 學 , 老 何 為。

    yù bù zhuó bù chéng qì

    玉 不 琢 , 不 成 器。

    rén bù xué bù zhī yì

    人 不 學 , 不 知 義。

    wèi rén zǐ fāng shào shí

    為 人 子 , 方 少 時。

    qīn shī yǒu xí lǐ yí

    親 師 友 , 習 禮 儀。

    xiāng jiǔ líng néng wēn xí

    香 九 齡 , 能 溫 席。

    xiào yú qīn suǒ dāng zhí

    孝 于 親 , 所 當 執。

    róng sì suì néng ràng lí

    融 四 歲 , 能 讓 梨。

    tì yú zhǎng yí xiān zhī

    弟 于 長 , 宜 先 知。

    shǒu xiào tì cì jiàn wén

    首 孝 弟 , 次 見 聞。

    zhī mǒu shù shí mǒu wén

    知 某 數 , 識 某 文。

    yī ér shí shí ér bǎi

    一 而 十 , 十 而 百。

    bǎi ér qiān qiān ér wàn

    百 而 千 , 千 而 萬。

    sān cái zhě tiān dì rén

    三 才 者 , 天 地 人。

    sān guāng zhě rì yuè xīng

    三 光 者 , 日 月 星。

    sān gāng zhě jūn chén yì

    三 綱 者 , 君 臣 義。

    fù zǐ qīn fū fù shùn

    父 子 親 , 夫 婦 順。

    yuē chūn xià yuē qiū dōng

    曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

    cǐ sì shí yùn bù qióng

    此 四 時 , 運 不 窮。

    yuē nán běi yuē xī dōng

    曰 南 北 , 曰 西 東。

    cǐ sì fāng yìng hū zhōng

    此 四 方 , 應 乎 中。

    yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

    曰 水 火 , 木 金 土。

    cǐ wǔ xíng běn hū shù

    此 五 行 , 本 乎 數。

    yuē rén yì lǐ zhì xìn

    曰 仁 義 , 禮 智 信。

    cǐ wǔ cháng bù róng wěn

    此 五 常 , 不 容 紊。

    dào liáng shū mài shǔ jì

    稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

    cǐ liù gǔ rén suǒ shí

    此 六 谷 , 人 所 食。

    mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

    馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

    cǐ liù chù rén suǒ sì

    此 六 畜 , 人 所 飼。

    yuē xǐ nù yuē āi jù

    曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

    ài wù yù qī qíng jù

    愛 惡 欲 , 七 情 具。

    páo tǔ gé mù shí jīn

    匏 土 革 , 木 石 金。

    sī yǔ zhú nǎi bā yīn

    絲 與 竹, 乃 八 音。

    gāo zēng zǔ fù ér shēn

    高 曾 祖 , 父 而 身。

    shēn ér zǐ zǐ ér sūn

    身 而 子 , 子 而 孫。

    zì zǐ sūn zhì xuán zēng

    自 子 孫 , 至 玄 曾

    nǎi jiǔ zú rén zhī lún

    乃 九 族 , 人 之 倫。

    fù zǐ ēn fū fù cóng

    父 子 恩 , 夫 婦 從。

    xiōng zé yǒu dì zé gōng

    兄 則 友 , 弟 則 恭。

    zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

    長 幼 序 , 友 與 朋。

    jūn zé jìng chén zé zhōng

    君 則 敬 , 臣 則 忠。

    cǐ shí yì rén suǒ tóng

    此 十 義 , 人 所 同。

    fán xùn méng xū jiǎng jiū

    凡 訓 蒙 , 須 講 究。

    xiáng xùn gǔ míng jù dòu

    詳 訓 詁 , 明 句 讀。

    wéi xué zhě bì yǒu chū

    為 學 者 , 必 有 初。

    xiǎo xué zhōng zhì sì shū

    小 學 終 , 至 四 書。

    lún yǔ zhě èr shí piān

    論 語 者 , 二 十 篇。

    qún dì zǐ jì shàn yán

    群 弟 子 , 記 善 言。

    mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

    孟 子 者 , 七 篇 止。

    jiǎng dào dé shuō rén yì

    講 道 德 , 說 仁 義。

    zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

    作 中 庸 , 子 思 筆。

    zhōng bù piān yōng bú yì

    中 不 偏 , 庸 不 易。

    dà xiǎo dài zhù lǐ jì

    大 小 戴 , 注 禮 記。

    shù shèng yán lǐ yuè bèi

    述 圣 言 , 禮 樂 備。

    yuē guó fēng yuē yǎ sòng

    曰 國 風 , 曰 雅 頌。

    hào sì shī dāng fěng yǒng

    號 四 詩 , 當 諷 詠。

    shī jì wáng chūn qiū zuò

    詩 既 亡 , 春 秋 作。

    yù bāo biǎn bié shàn è

    寓 褒 貶 , 別 善 惡。

    sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

    三 傳 者 , 有 公 羊。

    yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

    有 左 氏 , 有 谷 梁。

    jīng jì míng fāng dú zǐ

    經 既 明 , 方 讀 子。

    cuō qí yào jì qí shì

    撮 其 要 , 記 其 事。

    wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

    五 子 者 有 荀 揚。

    wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

    文 中 子 , 及 老 莊。

    jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

    經 子 通 , 讀 諸 史。

    kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

    考 世 系 , 知 終 始。

    zì xī nóng zhì huáng dì

    自 羲 農 , 至 黃 帝。

    hào sān huáng jū shàng shì

    號 三 皇 , 居 上 世。

    táng yǒu yú hào èr dì

    唐 有 虞 , 號 二 帝。

    xiāng yī xùn chēng shèng shì

    相 揖 遜 , 稱 盛 世。

    xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

    夏 有 禹 , 商 有 湯。

    zhōu wén wǔ chēng sān wáng

    周 文 武 , 稱 三 王。

    xià chuán zǐ jiā tiān xià

    夏 傳 子 , 家 天 下。

    sì bǎi zǎi qiān xià shè

    四 百 載 , 遷 夏 社。

    tāng fá xià guó hào shāng

    湯 伐 夏 , 國 號 商。

    liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

    六 百 載 , 至 紂 亡。

    zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

    周 武 王 , 始 誅 紂。

    bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

    八 百 載 , 最 長 久。

    zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

    周 轍 東 , 王 綱 墜。

    Chěng gān gē shàng yóu shuì

    逞 干 戈 , 尚 游 說。

    shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

    始 春 秋 , 終 戰 國。

    wǔ bà qiáng qī xióng chū

    五 霸 強 , 七 雄 出。

    yíng qín shì shǐ jiān bìng

    嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

    chuán èr shì chǔ hàn zhēng

    傳 二 世 , 楚 漢 爭。

    gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

    高 祖 興 , 漢 業 建。

    zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

    至 孝 平 , 王 莽 篡。

    guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

    光 武 興 , 為 東 漢。

    sì bǎi nián zhōng yú xiàn

    四 百 年 , 終 于 獻。

    wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

    魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

    hào sān guó qì liǎng jìn

    號 三 國 , 迄 兩 晉。

    song qí jì liáng chén chéng

    宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

    wéi nán cháo dū jīn líng

    為 南 朝 , 都 金 陵。

    běi yuán wèi fēn dōng xi

    北 元 魏 , 分 東 西。

    yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

    宇 文 周 , 與 高 齊。

    dài zhì suí yì tǔ yǔ

    迨 至 隋 , 一 土 宇。

    bú zài chuan shī tǒng xù

    不 再 傳 , 失 統 緒。

    táng gāo zǔ qǐ yì shī

    唐 高 祖 , 起 義 師。

    chú suí luàn chuàng guó jī

    除 隋 亂 , 創 國 基。

    èr shí chuán sān bǎi zǎi

    二 十 傳 , 三 百 載。

    liáng miè zhī guó nǎi gǎi

    梁 滅 之 , 國 乃 改。

    liáng táng jìn jí hàn zhōu

    梁 唐 晉 , 及 漢 周。

    chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

    稱 五 代 , 皆 有 由。

    yán sòng xīng shòu zhōu shàn

    炎 宋 興 , 受 周 禪。

    shí bā chuán nán běi hùn

    十 八 傳 , 南 北 混。

    liáo yǔ jīn dì hào fēn

    遼 與 金 , 帝 號 紛。

    dài miè liáo sòng yóu cún

    迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

    zhì yuán xīng jīn xù xiē

    至 元 興 , 金 緒 歇。

    yǒu sòng shì yì tong miè

    有 宋 世 , 一 同 滅。

    bìng zhōng guó jiān róng dí

    并 中 國 , 兼 戎 狄。

    míng tài zǔ jiǔ qīn shī

    明 太 祖 , 久 親 師。

    chuán jiàn wén fāng sì sì

    傳 建 文 , 方 四 祀。

    qiān běi jīng yǒng lè sì

    遷 北 京 , 永 樂 嗣。

    dài chóng zhēn méi shān shì

    迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

    qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

    清 太 祖 , 膺 景 命。

    jìng sì fāng kè dà dìng

    靖 四 方 , 克 大 定。

    zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

    至 宣 統 , 乃 大 同。

    shí èr shì qīng zuò zhōng

    十 二 世 , 清 祚 終。

    dú shǐ zhě kǎo shí lù

    讀 史 者 , 考 實 錄。

    tōng gǔ jīn ruò qīn mù

    通 古 今 , 若 親 目。

    kǒu ér song xīn ér wéi

    口 而 誦 , 心 而 維。

    cháo yú sī xī yú sī

    朝 于 斯 , 夕 于 斯。

    xī zhòng ní shī xiàng tuó

    昔 仲 尼 , 師 項 橐。

    gǔ shèng xián shàng qín xué

    古 圣 賢 , 尚 勤 學。

    zhào zhōng ling dú lǔ lún

    趙 中 令 , 讀 魯 論。

    bǐ jì shì xué qiě qín

    彼 既 仕 , 學 且 勤。

    pī pú biān xiāo zhú jiǎn

    披 蒲 編 , 削 竹 簡。

    bǐ wú shū qiě zhī miǎn

    彼 無 書 , 且 知 勉。

    tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

    頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

    bǐ bú jiào zì qín kǔ

    彼 不 教 , 自 勤 苦。

    rú náng yíng rú yìng xuě

    如 囊 螢 , 如 映 雪。

    jiā suī pín xué bú chuò

    家 雖 貧 , 學 不 輟。

    rú fù xīn rú guà jiǎo

    如 負 薪 , 如 掛 角。

    shēn suī láo yóu kǔ zhuó

    身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

    sū lǎo quán èr shí qī

    蘇 老 泉 , 二 十 七。

    shǐ fā fèn dú shū jí

    始 發 奮 , 讀 書 籍。

    bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

    彼 既 老 , 猶 悔 遲。

    ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

    爾 小 生 , 宜 早 思。

    ruò liáng hào bā shí èr

    若 梁 灝 , 八 十 二。

    duì dà tíng kuí duō shì

    對 大 廷 , 魁 多 士。

    bǐ jì chéng zhòng chēng yì

    彼 既 成 , 眾 稱 異。

    ěr xiǎo shēng yí lì zhì

    爾 小 生 , 宜 立 志。

    yíng bā suì néng yǒng shī

    瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

    mì qī suì néng fù qí

    泌 七 歲 , 能 賦 棋。

    bǐ yǐng wù rén chēng qí

    彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

    ěr yòu xué dāng xiào zhī

    爾 幼 學 , 當 效 之。

    cài wén jī néng biàn qín

    蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

    xiè dào yùn néng yǒng yín

    謝 道 韞 , 能 詠 吟。

    bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

    彼 女 子 , 且 聰 敏。

    ěr nán zǐ dāng zì jǐng

    爾 男 子 , 當 自 警。

    táng liú yàn fāng qī suì

    唐 劉 晏 , 方 七 歲。

    jǔ shén tóng zuò zhèng zì

    舉 神 童 , 作 正 字。

    bǐ suī yòu shēn yǐ shì

    彼 雖 幼 , 身 已 仕。

    ěr yòu xué miǎn ér zhì

    爾 幼 學 , 勉 而 致。

    yǒu wéi zhě yì ruò shì

    有 為 者 , 亦 若 是。

    quǎn shǒu yè jī sī chén

    犬 守 夜 , 雞 司 晨。

    gǒu bù xué hé wéi rén

    茍 不 學 , 曷 為 人。

    cán tǔ sī fēng niàng mì

    蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

    rén bù xué bù rú wù

    人 不 學 , 不 如 物。

    yòu ér xué zhuàng ér xíng

    幼 而 學 , 壯 而 行。

    shàng zhì jūn xià zé mín

    上 致 君 , 下 澤 民。

    yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

    揚 名 聲 , 顯 父 母。

    guāng yú qián yù yú hòu

    光 于 前 , 裕 于 后。

    rén yí zǐ jīn mǎn yíng

    人 遺 子 , 金 滿 贏。

    wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

    我 教 子 , 惟 一 經。

    qín yǒu gōng xì wú yì

    勤 有 功 , 戲 無 益。

    jiè zhī zāi yí miǎn lì

    戒 之 哉 , 宜 勉 力。

   三字經全文帶拼音

   熱門文章
   268彩票平台268彩票主页268彩票网站268彩票官网268彩票娱乐 www.s9478.com | www.55526f.com | c31hyu57.com | www.5958116.com | 55331o.com | www.hy6935.com | www.yl0399.com | 4182g.com | www.6hg6668.com | w3410.com | www.50064c.com | www.79884.com | 0109js.com | www.7415cc.com | bcbm688.com | www.288582.com | 8577d.cc | bet365ok03.com | www.958443.com | 4556v.com | www.29277w.com | www.51167.com | hd11939.com | www.556350.com | v01234.com | www.073818.com | www.ggy.99233y.com | 4288l.com | www.3552i.com | www.29886q.com | 0296.com | www.xy52.vip | www.127788.net | 2324ppp.com | www.5952122.com | www.030xpj.com | s2894.com | www.rrqp999.com | 500000874.com | 4520088.com | www.xpj16683.com | js29391.com | spj5577.com | www.07679p.com | pj12456.com | 396396a.com | www.87708a.com | q35151.com | sg909.com | www.490802.com | 1654ww.com | 20188f.com | www.w63568.com | www.5487567.com | 61789w.com | www.7239w.com | www.77537i.com | 12742w.com | www.022xj.cc | www.6880oo.com | 55553885.com | 91333.com | www.909965.com | www.77731u.com | 2443d.com | feicai0471.com | www.13434d.com | www.2078x.com | 2021a.com | www.cb6588.com | www.308076.com | yy2205.com | bet28h.com | www.vn888567.cc | www.7893800.com | 477076.com | www.631257.com | www.5hg6668.com | 7335e.com | 116144.com | www.33csj.com | www.85857y.com | 3258s.com | xpj4828.com | www.88065d.com | www.ym7171.com | 80368d.com | www.52072a.com | www.596677.com | www.bocainews.net | 3550r.com | www.52072b.com | www.55717b.com | www.3170006.com | k677.com | wnsr838.com | www.77803c.com | www.709msc.com | pj08222.com | bmw8099.com | www.917052.com | www.369405.com | www.nnn9702.com | 00773rr.com | 9694j.com | www.60123g.com | www.666118a.com | 3844ww.com | bet35365.com | www.357477.com | www.99094s.com | www.875808.com | 55899e.com | 6095app.com | www.799657.com | www.60886c.com | www.000.hs88.cc | 2649yy.com | 3552v.com | www.367562.com | www.n98478.com | www.4888789.com | 3822b.com | by302.com | 63960000.com | www.2109aa.com | www.m7764.com | www.yh7601.com | wlb999.com | pj00aa.com | www.299850.com | www.349229.com | www.c7204.com | www.m30226.com | dh2147.com | 1213uuu.com | qianyi819.com | www.2934k.com | www.2544h5.com | www.57798.com | 023956.com | ee4119.com | 66681l.com | www.587989.com | www.js18688.com | www.04567z.com | www.546suncity.com | D8.com | eee67890.com | 15a31.net | www.33588o.com | www.27czj.com | www.5856889.com | www.7415kk.com | www.feilipu3.com | www.b0999.com | 30006q.com | 7893w11.com | 88535e.com | www.268221.com | www.7782b.com | www.661365.cc | www.4996cq.com | www.130823.com | www.7t567.com | 3121v.com | 4590cc.com | 01234d.com | 5588336.com | www.755690.com | www.34788r.com | www.4102f.com | www.55070g.com | www.183008.com | www.7025f.com | www.sbd444.net | m99345.am | 67890ll.com | 0099066.com | 3950h.com | 666ths.com | www.550214.com | www.2632i.com | www.0270e.com | www.89789v.com | www.1754r.com | www.1064a.com | www.hf7799.com | 3958.com | 78782325.com | ylzz322.com | bcbm688.com | 3938oo.com | ssl.ujiule.com | www.167918.com | www.672950.com | www.974688.com | www.2373p.com | www.87668g.com | www.07234.com | www.25229.com | www.j063801.com | www.4996yc.com | www.515973.com | www.88xxcp.com | www.345567.com | www.69880.com | www.kelake22.com | www.1zbvip.com | www.655msc.com | www.1990365.com | www.zs1199.com | www.vns8897.com | 5130.cc | bet99336.com | 1770x.com | www.56733d.com | 9539i.com | b2554.com | 3844f.com | hkmh44.com | 009900.com | 3018pp.com | 31325l.com | www.0111js.com | www.jsw77.cc | www.70060000.com | www.h7788o.com | www.g4737.com | www.1366i.com | www.21365cc.com | www.1504.com | www.9949q.com | www.hg2216.com | www.js06888.com | www.501333.com | www.388msc.com | www.8967v.com | www.7225b.com | www.77181.com | www.hv99365.com | www.030158.com | www.3978l.com | www.9818y.cc | www.900246.com | www.541711.com | www.103380.com | t000c.com | ambjlc.com | 13862tt.com | 9649e.com | hg28866.com | 7439.com | www.hg15678.com | www.9068ll.com | www.zr7377.com | www.cc444.com | 0747gg.com | rr1915.com | 2127ll.com | 9420d.com | www.4972ff.com | www.624444d.com | www.3846y.com | www.115527r.com | www.48330m.com | www.16878s.com | www.965160.com | www.193161.com | 5200e.com | 28288cc.com | 5856qq.com | bb888bb888.com | www.a0055.com | www.381818.com | www.9737kk.com | www.80865.com | www.3552l.com | www.349077.com | 6830j.com | 2v939.com | 998z.cc | www.28758d.com | www.hg7754.com | www.19019h.com | www.350c9.com | www.20995.cc | 8036nn.com | 00774oo.com | 00774dd.com | www.jinsha300.com | www.v6187.com | www.5099tt.com | www.yl1981.com | www.789755.com | 20777788.com | 4152.com | www.tk446.com | www.amh400.com | www.a32031.com | www.52303k.com | www.117035.com | 316p.cc | 821.cc | www.183543.com | www.10999h.com | www.35155f.com | www.150935.com | 77606l.com | 9977977.com | www.0904xpj.com | www.bwinyz33.com | www.2934z.com | df8t.com | 0099220.com | www.89422.com | www.hgw3300.com | www.pgylc.net | www.599810.com | 463q8.com | q58955.com | www.776577.com | www.666207.com | www.007hy.cc | 2127mm.com | 3404f.cc | www.pj9654.com | www.80188g.com | www.03czj.com | 36989.com | 55331dd.com | www.32126b.net | www.88325k.com | www.hx1116.com | dejinbet.com | iii8827.com | www.ty66.com | 4131.vip | www.549009.com | www.ya2019o.com | www.082985.com | 2255hhgz.com | www.q30226.com | www.js79902.com | www.hm3222.com | qq365q.com | 528866.com | www.799666h.com | www.68682r.com | 188qq33.com | yfzxz.com | www.683556.com | www.7714a.com | 23225.com | aa2649.com | www.490000.com | www.50989k.com | df6331.com | 72239.com | www.hk6655.com | www.77803p.com | 77382.com | bb8888-1.com | www.4963z.com | www.c2656.com | 5856tt.com | www.j223344.com | www.lhg5555.com | www.606645.com | 2077.net | www.184998.com | www.yh66266.com | vns335588.com | 2709d.com | www.h92776.com | www.833314.com | 45637o.com | www.064808.com | www.506234.com | 2897.com | www.hg8004.com | www.30350f.com | www.093827.com | 463393.com | www.beb100.com | www.c609.vip | 4189.com | www.6666zx.com | www.2109z.com | 15856c.com | www.1hg88.us | www.66652l.com | 0805z.com | www.995f.net | www.292200.com | 8449tt.com | www.4625q.com | www.16065t.com | 1331ll.com | www.66yh765.com | www.6678697.com | 32355pp.com | www.vn99.vn | www.xb8833.com | vgjnk781jh.com | www.00829r.com | www.97655l.com | 1777ca.com | www.hg8997.com | www.9478x.com | 55717aa.com | www.69077.com | www.914905.com | iii3405.com | www.500.com.cn | www.175902.com | 3083.com | www.js66988.com | 777.com | www.00829y.com | www.50080c.com | 66112007.com | www.tt1525.com | www.332907.com | 2613b.com | www.42456677.com | 55967a.com | www.644055.com | www.842223.com | 2490u.com | www.6678696.com | wfcp333222.com | www.cp5000e.com | www.7777hv.com | 6363xx.com | www.26123ee.com | 66648x.com | www.hg1966.com | www.7793d.com | 97297p.com | www.35700e.com | bet08880.com | www.8797aavv.com | www.626310.com | 3178y.com | www.6939a.com | 4260011.com | www.1068.com | 2698n.com | www.hta8888.com | www.zg80.com | y2306.com | www.4331i.com | 7893w2.com | www.19yh2.com | 23225.com | www.9949f.com | www.649638.com | 56987ee.com | www.66376h.com | 3775778.com | www.31361.com | 51133ww.com | www.305015.me | 28758j.com | www.hg656.com | www.501206.com | www.20088hg.com | www.gyfc9.com | hg1338.com | www.50051h.com | 000000oe.cn | www.5958127.com | y3405.com | www.0600r.cc | bh889933.com | www.pjc99.vip | vns2.vip | www.4996nj.com | 33599oo.com | www.940999.com | 61653.com | www.d22255.com | tt6823.com | www.46615.com | amjs0161.com | www.hwx188.com | 87665d.com | www.91088.com | 159666328.com | www.hjdc48.com | jnhpjx.com | www.fff3997.com | 15a47.net | www.1168f.com | 1636004.com | www.55060l.com | 55331xs.com | www.601709.com | 19880a.com | www.531bbb.com | hhh5657.com | www.hd8676.com | 666cp.net | www.26878k.com | 5002ee.com | www.973709.com | www.32126v.net | www.372879.com | www.79667.com | gpkjgj.vip | www.aobo12345.com | 0615019.com | www.38138u.com | xpjggzz.com | www.3775l.com | aaa7570.com | www.8839m.com | www.hg3442.com | www.401276.com | www.xpj7233.com | 13222w.com | www.js6829.com | yh22444.com | www.3333bj.com | 308827.com | www.862422.com | www.v15528.com | sha0006.com | www.361cp.cc | 4556g.com | www.96386b.com | 6033z.com | www.332092.com | www.kk377.com | o14666.com | www.785409.com | 2851.com | www.638805.com | www.xpj1808.com | 4433634.com | www.3846ff.com | 4270ww.com | www.819920.com | www.18777s.com | 70016.com | www.js66988.com | 8036r.com | www.557894.com | www.207622.com | c388n.com | www.9646n.com | www.yl12007.com | www.34788a.com | www.h3065.com | 566777c.com | www.ya018.com | www.js9997.com | dzyy076.com | www.h90928.com | 32355oo.com | 5656394.com | www.55060e.com | 8078522.com | www.767884.com | www.bwin499.com | 98955l.com | www.7782x.com | 25288r.com | www.a12189.com | 2247v.com | www.156518.com | www.5099ii.com | a757044.com | www.546868.com | www.77731p.com | 7k7k.com | www.589056.com | www.799666i.com | 7003k.com | www.775730.com | www.cheng55.com | 88993n.com | www.703602.com | www.5049v.com | 61322211.com | www.332910.com | www.8473a.com | s47479.com | www.33112i.com | www.4521y.com | d55.com | 8742q.com | www.55717w.com | www.6807788.com | jzcp883.com | www.50788n.com | www.390338.com | 30178877.com | www.766464.com | www.1168y.com | ds00000.com | betbet365.com | www.8855gvb.com | www.617709.com | 500000597.com | jixiang16.com | 06006p.com | www.709wb.com | www.183543.com | 66300vip49.com | www.744418.com | www.6668ylg.com | 8901o.com | 6220jj.com | www.71233g.com | www.88984.com | 3559oo.com | www.81678a.com | www.78680q.com | www.87680s.com | 4778833.com | www.691071.com | www.3116m.com | www.xjs8890.com | 61652m.com | www.le96.com | www.hg173e.com | www.8520v.com | 653518.com | www.ct6679.com | www.4727.com | www.70088hg.com | 496bb.com | www.701497.com | www.704906.com | www.hg095.com | 80368g.com | www.327556.com | www.68365r.com | www.9999304.com | 15856s.com | y72227.com | www.95777w.com | www.217456.com | 3121z.com | pjxizang.com | www.915696.com | www.45598s.com | www.jsc3888.com | 566777c.com | h45638.com | www.81520.com | www.38345p.com | www.hgjc.com | 4465c.com | 4809d.com | www.66509.cc | www.4136l.com | www.67797i.com | 4022oo.com | 8722iiii.com | www.gczj3.com | www.925713.com | www.ii9702.com | sbobet.com | 9149l.com | www.649638.com | www.4520088.com | www.78115555.com | 7736j.com | 703.com | gyhose.com | www.44fzc.com | www.y8921.com | www.xg536.com | 632910.com | 65561166.com | 2127q.com | www.001ac.com | www.44118w.com | www.000435.com | 4066q.com | xinvip7.com | 915610.com | www.703953.com | www.js00099.com | www.500.com.cn | www.2846c.com | 2543006.com | 0245y.com | 3131d.cc | www.775720.com | www.hg355.com | www.47700.net | www.xpj9985.com | 115506.com | vvv67890.com | 51200cc.com | www.316546.com | www.39669.cc | www.52062x.com | www.5966ppp.com | www.4107p.com | 3225w.com | 8448.com | 3138.com | www.51515i.com | www.fh7577.com | www.808888.tw | www.hai6666.com | 4116j.com | 32126v.net | 9679x.com | 0693i.com | www.606510.com | www.41518d.com | www.4499nsb.com | www.1168n.com | www.3000hm.net | www.8124j.com | 0068.cc | 51133t.com | 88535g.com | 2844z.com | www.362477.com | www.yi328.com | www.169082.com | www.vnsr938.com | www.559159.com | www.s4158.com | www.995r.net | 1259z.com | 4997o.com | 66681k.com | 2172299.com | hrbkldt.com | 5004nn.com | www.156506.com | www.810629.com | www.59901.com | www.js1045.com | www.99552gg.com | www.5099rr.com | www.1389hh.com | www.hg78789.com | www.n22365.com | www.7788076.com | 2805o.com | 424138.com | 23599.com | 8037h.com | yyy8827.com | 1331zz.com | w9621.com | 3644y.com | 0289p.com | www.33588a.com | www.355183.com | www.664043.com | www.6769a1.com | www.1777ac.com | www.29277g.com | www.91233m.com | www.954321c.com | www.hg1115.com | www.1831222.com | www.40288g.com | www.291693.com | www.4996cd.com | www.wnsr3526.com | www.dzj0666.com | www.9c345.com | www.c5c88.com | www.jjjj006.com | www.105546.com | www.84345.com | www.lqz.hk | www.3066037.com | www.ks1387.com | www.xam03.com | www.123377.com | www.76775a.com | www.400131.com | www.4676.cc | www.ns6677.com | www.5966www.com | www.50000.com | www.938r.cc | www.081355.com | www.sbd025.net | www.bwinyz20.com | www.18k0048.com | www.z063801.com | www.js9996.com | www.57366b.com | www.x99678.com | www.pujing65.com | www.71233c.com | www.8816p.com | www.hqcp7.com | www.927576.com | www.606187.com | www.225065.com | sytydn.com | 50020088.com | 6112hh.com | 3779955.com | jj4119.com | yt8801.com | 6868sw.cc | xx888i.com | www.357996.com | www.0907ww.com | www.20976.com | www.998855w.com | www.4078u.com | www.44118x.com | www.35898g.com | www.50788r.com | www.gyfc7.com | www.533091.com | 15856y.com | l4255.com | pj5556.com | 550111d.com | 2757h.com | 4422mmmm.com | www.55268gg.com | www.53js.com | www.ktmrocks.com | www.60886k.com | www.1429.net | www.44kcw.com | www.458178.com | 11ff8331.com | 61828.info | 3285.com | 7989u.com | www.vns8895.com | www.cn0013.com | www.tt1525.com | www.3032kk.com | www.ya2019b.com | www.czg7.com | www.175904.com | 500000471.com | 7893.cc | 1506766.com | www.bg999111.com | www.444171.com | www.6666yh.vip | www.77074.com | www.6364y.com | www.361550.com | 55kk8332.com | 9991779.com | 68963999.com | www.8814b8.com | www.sun3678.com | www.32638.com | www.33112m.com | www.343577.com | 08820066.com | 3522x.cc | www.68666b.com | www.k444.net | www.i80288.com | www.77801l.com | www.538578.com | 1679n.com | z3410.com | www.yh6008.com | www.45992c.com | www.2000a.cc | www.9818j.cc | www.99638a.com | zhcp83.com | 2190p.com | www.09569p.com | www.98698r.com | www.0601a.com | www.609535.com | 7811c.com | 7742yy.com | www.357996.com | www.dfh280.com | www.1466c.com | www.684077.com | 118888m.com | 2078j.com | www.365815b.com | www.99113y.com | www.81678j.com | www.177109.com | 3779955.com | 56988oo.com | www.3709889.com | www.3846a.com | www.966829.com | 56988n.com | 3651462.com | www.25288w.com | www.n69096.com | www.6769b.com | 6868mm.cc | 56400.com | www.3643k.com | www.4996hh.com | www.022jl.cc | 22pp8331.com | 9339999t.com | www.368766.com | www.32031k.com | www.802933.com | 58802h.com | 9030b.com | www.lqz.hk | www.86333.com | 9964b.com | 7240v.com | www.4972tt.com | www.06820u.com | www.960923.com | 1259c.com | 354152.com | www.t456x.com | www.26299j.com | 17yy.com | 99111aa.com | www.js664.com | www.ky1002.com | tz22777.com | 2127x.com | www.pj20888.com | www.bd2019b.com | 79964w.com | 8722jjjj.com | www.9969365.com | www.37377e.com | 4116u.com | man966.com | www.999866.com | www.146662.com | 9411xxx.com | 2381tt.com | www.w4042.com | www.8667k.com | wnsr8815.com | w32365.com | www.00772r.com | www.891595.com | 7744ddd.com | www.4625j.com | www.751828.com | www.031079.com | hjdc789.com | www.500128.com | www.39500c.com | 26444x.com | www.hd1239.com | www.1754q.com | www.332750.com | xpj677r.com | www.06263.com | www.89911.cc | hggjtg8.com | www.888999yh.com | www.b3846.com | www.67258e.com | 8449ss.com | www.998855n.com | www.318548.com | 1458i.com | www.2078a.com | www.3334331.com | 9694u.com | 1691899.com | www.40339.com | 97880022.net | 0080h.com | www.7796877.com | www.582914.com | 3568c.com | www.4238.com | www.976387.com | 2214kk.com | www.49899.com | www.gczj9.com | 1104007.com | www.6372008.com | www.055r.cc | 3950wcom | www.10852a.com | www.rrle1.com | 4018g.com | www.00013.net | www.901572.com | v4212.com | www.938u.cc | www.528121.com | 159666p.com | www.4136e.com | www.018581.com | 6868.cc | www.d32031.com | 3473q.com | www.hg9951.com | www.t94600.com | 58588r.com | www.w22365.com | www.50732s.com | 9566560.com | www.000162.com | www.931499.com | 7003rr.com | www.9737yy.com | www.43131r.com | 5446cc.com | www.1100.net | 73567tg1.com | www.22447712.com | www.hcjt3.com | bet37544.com | www.7415yy.com | jjs66.com | www.hg1233.com | www.687hg.com | 99111vv.com | www.pj5538.com | www.553398.com | 8030j.com | www.w63568.com | 3222r.cc | www.hg8562.com | www.712012.com | hh2205.com | www.52062g.com | 44488c.com | www.433345.com | www.582977.com | 3225c.com | www.ihg5555.com | 4546.com | www.799666v.com | www.50026v.com | www.38200z.com | www.12455k.com | pj88yy.com | www.45598u.com | xpjbak2.com | www.3000hm.net | www.592113.com | 3131aa.cc | www.99638f.com | 88993s.com | www.b35ff.com | 3559qqq.com | www.589msc.com | www.466060.com | www.dfs788.com | www.32123t.com | nn00558.com | www.12136k.com | 3467l.com | www.2y933.com | 17715.com | www.v15594.com | www.755908.com | 3258f.com | www.904029.com | 7599bb.com | www.pjh.com | 9089.com | www.55545o.com | 8159ddd.cc | www.23277.com | 132ag88.com | www.pj3390.com | www.354211.com |